Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

GW CF7 Modal

Mô tả

This plugin will show selected Contact Form 7 form in a modal window and some optional additional text and styling.

Demo

  1. Check Demo

Cài đặt

1.Install from WP Repo, or unzip package and upload to the plugins directory and activate
2. Set options

Hỏi đáp

  1. Note: this plugin applies only minimal styling to form and content.
  2. The modal can be activated on page load or click.
  3. If the plugin is set to show on page load, when closed it will store the session in the browser and should be visible only once per visit.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“GW CF7 Modal” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • Inital release

1.1

  • Updated Color Picker

2.0

  • Various changes