guten-free-options

Mô tả

This plugin has been closed as of 9 Tháng Bảy, 2024 and is not available for download. This closure is temporary, pending a full review.

Đánh giá

7 Tháng Mười Hai, 2018
If you like Gutenberg but you want to test drive gutenberg but default to classic, this is the plugin for you!
5 Tháng Mười Hai, 2018
Incredible. Though I like Gutenberg I know I may need the old editor sometimes and this plugin makes switching between both of them a piece of cake.
Đọc tất cả 2 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Guten Free Options” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

“Guten Free Options” đã được dịch qua 1 ngôn ngữ. Cảm ơn những người tham gia dịch vì đóng góp của họ.

Dịch “Guten Free Options” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.