Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Guan Mystique Theme Code Inserter

Mô tả

This plugin allows you to insert html code into Mystique theme without the need to hand code the original theme files.

This plugin will enable you to insert html code in the header and footer area.
This plugin also will enable you to insert code into above your post and after your post content.

Ảnh màn hình

  • Demonstration of Guan Mystique Theme Code Inserter.

Cài đặt

  1. Put the plugin folder into [wordpress_dir]/wp-content/plugins/
  2. Go into the WordPress admin interface and activate the plugin
  3. Go to Settings -> Guan MTCI Settings
  4. Paste your html code into the desired area and the click save.
  5. Complete usage instructions are available here. Guan Mystique Theme Code Inserter

Hỏi đáp

No questions have been asked.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Guan Mystique Theme Code Inserter” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • No changes so far.