Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Group Forum Crumbs

Mô tả

This is a tiny plugin that simply re-enables breadcrumbs for BuddyPress group forums. Enable the plugin, enable the breadcrumbs. Simple.

Make sure you’re using the latest BuddyPress and bbPress.

Cài đặt

Upload and unzip to wp-content/plugins. Enable from the plugins menu.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Group Forum Crumbs” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp