Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Grisha's GPlus Gallery Shortcode

Mô tả

Shortcode that lets you display your public Google Albums as a photo gallery on your website

Cài đặt

  1. Upload the plugin files to the ‘/wp-content/plugins/’ directory, or install the plugin through the WordPress plugins screen directly.
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ screen in WordPress
  3. Use the shortcode [gplus-gallery user=”#” album=”#”] to display the gallery

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Grisha's GPlus Gallery Shortcode” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

4.3.1.2

  • added caption to fancybox – taken from the caption in the gplus image. Request from wijopreis.

4.3.1.1

  • minor bug fixes

4.3.1

  • initial release