Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Mô tả

This plugin extends the grid plugin. You can hide containers and boxes from the toolbar.

Arbitrary section

There’s a documentation at doc.the-grid.ws (english is coming soon)

Cài đặt

 1. Upload grid-element-trash.zip to the /wp-content/plugins/ directory
 2. Extract the Plugin to a grid-element-trash Folder
 3. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
 4. Goto Tools->Grid Element Trash
 5. Drop Boxes and Containers to the Trash

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Grid Element Trash” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.1.2

 • Compatibility bugfix for Grid 2.+

1.1.1

 • Reusable containers are trashable now
 • hide reusable boxes in reusable boxes list if trashed

1.1

 • Restructured Plugin
 • No boxes in Grid fix

0.9.1

 • Bugfix reusable box trash

0.9

 • First release