Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Grid Columns Media Button

Mô tả

This plugin adds a media button to the post editor to easily insert the [column] shortcode and additional parameters from the Grid Columns plugin.

It should work with any editor (post, page, custom) and will add a “Insert Column” button next to the media button. The button will open a popup modal window where you can adjust the shortcode parameters.

Ảnh màn hình

  • The media button
  • The popup modal window where you can adjust the shortcode parameters.

Cài đặt

  1. Install the plugin either via your dashboard, or by uploading the files to your /wp-content/plugins/ directory.
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. Make sure the Grid Columns plugin is activated.
  4. Go to any editor and you should see the “Insert Column” button next to the media button.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Grid Columns Media Button” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.0

  • The plugin is now in the WordPress.org repository