Greenpay Payment Gateway

Ảnh màn hình

Đánh giá

24 Tháng Chín, 2019 1 reply
Muy simple y fácil de configurar. Sería bueno agregar los iconos de Visa y MasterCard en el Titulo del Checkout
Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Greenpay Payment Gateway” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp