Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Grayscale Images

Mô tả

This plugin converts all images to grayscale and show the colored image on hover.

This plugin is based on the work show in Streamline.lv.
The IE10 and IE11 browser detection was developed by Tim Pietrusky.

It supports the next browsers:

The banner and the icon uses this image, released under the CC0 Public Domain license.

Cài đặt

  1. You can either use the automatic plugin installer or your FTP program to upload the “grayscale-images” directory to your wp-content/plugins directory.
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress.
  3. That’s all folks.

Hỏi đáp

Not available.

Đánh giá

Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Grayscale Images” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.0

  • First release.