Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Gravity Forms IBAN

Mô tả

This plugin adds an new IBAN mask to the built-in input masks of Gravity Forms.
Add this mask to any text field to enforce valid IBAN account numbers in your form.

This plugin uses the php-iban library to validate IBAN account numbers.

Ảnh màn hình

  • The IBAN mask in the Gravity Forms editor.
  • An IBAN input field in the front end.

Đánh giá

8 Tháng Mười Hai, 2023
Hello, I’ve just updated the plugin with the latest version of PHP IBAN and it works perfectly: github.com/globalcitizen/php-iban Go in gravity-forms-iban/lib and overwrite those 3 files : mistranscriptions.txt php-iban.php registry.txt And that’s it!
3 Tháng Chín, 2016
Simple, but good plugin. Very useful for european users.
Đọc tất cả 5 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Gravity Forms IBAN” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • First public version of the plugin.