Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Bootstrap Gravity Forms

Mô tả

Enqueues a stylesheet that adds Bootstrap styles to Gravity Forms forms.

Ảnh màn hình

  • A Gravity Forms form with Bootstrap 3 Style applied

Cài đặt

  1. Enable Plugin
  2. In Gravity Forms Settings, turn off \”Output CSS\”
  3. In Gravity Forms Settings, turn on \”Output HTML5\”

Đánh giá

3 Tháng Chín, 2016
Was blown away that Gravity forms doesn’t support Bootstrap or provide an easy way to edit the form HTML such as Contact form 7. This plugin appears to do exactly as it says, add bootstrap styles to existing Gravity forms. Saved me a lot of time and messing about. Thanks
8 Tháng Hai, 2017
Author (5 stars) + Plugin (5 stars) = 10 star experience Excellent work, excellent support. Thank you SO much for making this!
Đọc tất cả 4 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Bootstrap Gravity Forms” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

0.3

Fixed multi step form button styles

0.2

Fixed CSS Path https://github.com/abrudtkuhl/WordPress-Bootstrap-Gravity-Forms/pull/3

0.1

Plugin Boom