Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Gravity Forms Add Menu Links

Mô tả

Add Gravity Forms links to the admin bar

Create admin bar links to the Gravity Forms form editor, entries and settings directly from anywhere a form is displayed.

Cài đặt

  1. Install as a regular WordPress plugin
  2. Create a form with Gravity Forms
  3. Navigate to a page or post with form displayed
  4. Access links from WP Admin bar to go straight to the form editor, entries or settings

Hỏi đáp

What happens on a page with more than one form?

Links will be created only for the last form loaded on the page.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Gravity Forms Add Menu Links” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Nhật ký thay đổi

1.0

  • Initial release