Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Gravatar Hovercards

Mô tả

This plugin enables Gravatar Hovercards in Self Hosted WordPress Blogs. Code by Ottopress, Pluginized By Abhik.

Ảnh màn hình

  • How it actually looks like

Cài đặt

  1. Upload hovercards.php readme.txt and screenshot.png to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

Hỏi đáp

How Do I check if the Plugin is working?

This plugin doesn’t add any admin menu upon activation. To check if it’s working, just hover your mouse in any comment on your blog having a gravatar image.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Gravatar Hovercards” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • Introductory Version.