Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Gravatar SEO

Mô tả

Gravatar images in WordPress sites don`t have alt and title tags, with this plugin you can resolve this problem on your site.

Cài đặt

Install via WordPress Plugin manager, activate, refresh and after that check your source and Gravatar Images.

Đánh giá

Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Gravatar SEO” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp