Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Gravatar Enhanced

Mô tả

Gravatar Enhanced adds a couple of cool features to your site:

  • The Retro (Generated) Gravatar
  • Enable Hovercards
  • Send customized Gravatar invitation emails to commenters on your site that don’t have one!

You can enable and manage the features from the “Discussion” Settings page. Just look for the “Avatars” section.

Ảnh màn hình

  • Hovercards!

Cài đặt

  1. Upload and extract the plugin to your /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. Go to the “Discussion” Settings page to enable the new features.
  4. Enjoy!

Đánh giá

Không có đánh giá nào cho plugin này.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Gravatar Enhanced” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

0.1.1 (Feb 23, 2011)

  • Bug fix: Gravatar check was failing due to a misplaced !

0.1 (Feb 23, 2011)

  • Initial release!