Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

LearnDash Exporter

Mô tả

Generate and export a csv report of graduated students in a specific period of time. You need to have the LearnDash plugin in order to add this feature to your platform.

Cài đặt

To install this plugin just follow the standard procedure. Or you can upload the zip file to your server to the ‘/wp-content/plugins/” directory, extract it and activate your plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress.

Hỏi đáp

Installation Instructions

To install this plugin just follow the standard procedure. Or you can upload the zip file to your server to the ‘/wp-content/plugins/” directory, extract it and activate your plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress.

Any question?

Send me an email at mcostales@jumptoweb.com and I will answer you as soon as I can.

Đánh giá

:T

30 Tháng Ba, 2021
This plugin doesn't work.
Đọc tất cả 2 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“LearnDash Exporter” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • Just launch the plugin!