Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

GPP Welcome Message Widget

Mô tả

GPP Welcome Message Widget is a plugin that adds a widget for easily creating prominent welcome messages.

This plugin is for WordPress 3.0+ only.

Cài đặt

  1. Upload gpp-welcome-message-widget.zip to the /wp-content/plugins/ directory.
  2. Activate the plugin through the Plugins menu in WordPress.
  3. Go to your Widgets panel and add widgets to the new widget area.

Hỏi đáp

None yet.

Đánh giá

Không có đánh giá nào cho plugin này.

Người đóng góp & Lập trình viên

“GPP Welcome Message Widget” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

Version 1.0
* Plugin launch.