Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

gPano

Mô tả

The plugin allow embed the Google street view panoramas to wordpress.

List of features

 • Multiple panoramas on one page
 • Allow autorotate panoramas
 • Many settings for panoramas
 • Easy to create and use

Installation

 1. Upload the plugin to the ‘/wp-content/plugins/’ directory in your WordPress installation
 2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu
 3. Enter your Google API key on the ‘Settings’ page

Ảnh màn hình

 • Setup vtour
 • Add post to the panorama

Đánh giá

20 Tháng Bảy, 2019
Специально зарегистрировался чтобы оставить отзыв. Спасибо за лаконичное и красивое программирование, простой удобный интерфейс и очень гибкие настройки! Это лучший плагин для Street View из всех, что я протестировал! Очень надеюсь на развитие и поддержку плагина! Ещё раз спасибо!
Đọc tất cả 2 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“gPano” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.3

 • remove depricated geo ip service

1.2

 • add editable Google pano ID or URL field

1.1

 • fix the plugin on update Google street view API

1.0

 • Initial release