Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

GlotPress – Translation Propagation

Mô tả

Previously part of GlotPress, now available as a separate plugin.

Đánh giá

20 Tháng Mười Hai, 2016
I'd like to thank your contribution. Seems that the plugin is not for regular users. But for developers, it give a big help to establish a worldwide product. Hope that your project can keep going. To be the best cooperative translate tool.
Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“GlotPress – Translation Propagation” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.0 (March 29, 2016)

  • Initial release.