Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

GP Single Click Edit

Mô tả

A plugin for GlotPress as a WordPress plugin that allows you to single click a translation row to open the editor.

Cài đặt

Install from the WordPress plugin directory.

Hỏi đáp

TBD

TBD

Đánh giá

20 Tháng Mười Hai, 2016
I think the plugin can have a check box or shortkey to control. Current version can edit by double click. Sure that single click is fast, but maybe we need to copy the translation content from everywhere.. I cant make a selection.
Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“GP Single Click Edit” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.1

  • Release Date: July 11, 2016
  • Limit the loading of the JavaScript to just the translations page.

1.0

  • Release Date: March 18, 2016
  • Documentation update and official release.

0.5

  • Release Date: December 16, 2015
  • Initial release.