GP Remove Powered By

Mô tả

A plugin for GlotPress as a WordPress plugin that removes the “Powered By” in the footer.

Cài đặt

Install from the WordPress plugin directory.

Hỏi đáp

TBD

TBD

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“GP Remove Powered By” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

= 1.0
* Release Date: March 18, 2016
* Documentation update and official 1.0 release.

= 0.5
* Release Date: December 16, 2015
* Initial release.