Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

GP Project Contributors

Mô tả

A plugin for GlotPress as a WordPress plugin that creates a formated list of contributors to a GlotPress project as a shortcode.

Cài đặt

Install from the WordPress plugin directory.

Hỏi đáp

TBD

TBD

Đánh giá

Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“GP Project Contributors” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

= 1.0
* Release date: March 18, 2016
* Documentation updates and official release.

= 0.5
* Release date: December 31, 2015
* Initial release.