GP Project Contributors

Mô tả

A plugin for GlotPress as a WordPress plugin that creates a formated list of contributors to a GlotPress project as a shortcode.

Cài đặt

Install from the WordPress plugin directory.

Hỏi đáp

TBD

TBD

Đánh giá

Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“GP Project Contributors” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

= 1.0
* Release date: March 18, 2016
* Documentation updates and official release.

= 0.5
* Release date: December 31, 2015
* Initial release.