GP Price block

Mô tả

Simple WordPress plugin to add a new block to the Gutenberg editor for fast and handy price lists making.
Click the button in the block manager and it’s set new fields for product or service name and cost.

Ảnh màn hình

 • Open the block manager, find "Price list" button in the Text section and click.
 • Two fields will be added - for product or service name and for price.
 • Fill the fields and save.
 • On the front.

Block

This plugin provides 1 block.

 • GP Price block

Cài đặt

From within WordPress

 1. Visit ‘Plugins > Add New’
 2. Search for ‘GP Price block’
 3. Activate GP Price block from your Plugins page.

Manually

 1. Upload the ‘gp-price-block’ folder to the ‘/wp-content/plugins/’ directory
 2. Activate the GP Price block plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

Đánh giá

16 Tháng Bảy, 2022
Simple interface and very easy to use. Great plug in for making easy responsive price lists.
Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“GP Price block” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

“GP Price block” đã được dịch qua 2 ngôn ngữ. Cảm ơn những người tham gia dịch vì đóng góp của họ.

Dịch “GP Price block” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.

Nhật ký thay đổi

1.0.2 (18.03.2023)

 • Minor improvements
 • Tested with WordPress 6.2

1.0.1 (03.08.2021)

 • Tested with WordPress 5.8

1.0

 • Initial release