Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Gp post Like

Mô tả

Allow user add post like button above or below post content

Major features in Gp post Like include:

  • Setting option checkbox Allow user add post like button above or below post content

Arbitrary section

A brief Markdown Example

Cài đặt

  1. Upload the plugin files to the ‘/wp-content/plugins/’ directory, or install the plugin through the WordPress plugins screen directly.
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ screen in WordPress

Hỏi đáp

Installation Instructions
  1. Upload the plugin files to the ‘/wp-content/plugins/’ directory, or install the plugin through the WordPress plugins screen directly.
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ screen in WordPress
What are the system requirements?

PHP 5.2.x or higher with JSON extensions
WordPress 3.5 or above

Is it compatible with WordPress MultiSite?

Yes

Is it compatible with BuddyPress?

Yes

Will update this in next verion.

Đánh giá

Đọc tất cả 3 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Gp post Like” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • current version 1.0