GP New Window for External Links

Mô tả

A plugin for GlotPress as a WordPress plugin to open external links in a new window.

Cài đặt

Install from the WordPress plugin directory.

Hỏi đáp

TBD

TBD.

1.0

  • Release Date: March 18, 2016
  • Documentation and official 1.0 release.

0.5

  • Release Date: December 16, 2015
  • Initial release.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“GP New Window for External Links” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp