Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

GP New Window for External Links

Mô tả

A plugin for GlotPress as a WordPress plugin to open external links in a new window.

Cài đặt

Install from the WordPress plugin directory.

Hỏi đáp

TBD

TBD.

1.0
  • Release Date: March 18, 2016
  • Documentation and official 1.0 release.
0.5
  • Release Date: December 16, 2015
  • Initial release.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“GP New Window for External Links” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp