Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

GP Live Export

Mô tả

Convert your WordPress site into all-in-one translation toolkit with editor and preview sandbox. GlotPress plugin required.

This plugin allows you to export and save translations from GlotPress directly to the site language directory (wp-content/languages) by one click from WordPress dashboard, so that you can review translations on actual applied place while editing translation.

Ảnh màn hình

 • Demo - applying translations for strings "New Paragraph" and "Paragraph" on Gutenberg. Add translation on GlotPress then export translation file from GP live export screen.

Cài đặt

 1. Install and activate GlotPress plugin through the ‘Plugins’ screen in WordPress.
 2. Install and activate GP Live Export plugin through the ‘Plugins’ screen in WordPress.
 3. Install and activate any WordPress theme/plugin you desire to translate.
 4. Access [home_url]/glotpress/ and setup some project / translation set.

Hỏi đáp

Installation Instructions
 1. Install and activate GlotPress plugin through the ‘Plugins’ screen in WordPress.
 2. Install and activate GP Live Export plugin through the ‘Plugins’ screen in WordPress.
 3. Install and activate any WordPress theme/plugin you desire to translate.
 4. Access [home_url]/glotpress/ and setup some project / translation set.
How can I translate WordPress themes & plugins?

Set up project as below:

 1. Add a new parent project. For plugins, add a name as Plugins and a slug as wp-plugins. For themes, add a name as Themes and a slug as wp-themes. That setting will work to find right directory when exporting .po and .mo files.
 2. Add a new project, input theme/plugin name and slug as same as actual plugin and assign parent project.
 3. Import original strings by any way. Upload .pot file or use any import plugin.
 4. Set translation set. Select locale which you’d like to translate. Click use as name and leave a slug field as default.
 5. Translate any string.
 6. Now you can use live export from GP live export option page.
How can I translate WordPress core?

Please wait for future updates!

How can I contribute to the plugin?

Drop by the GitHub repository!

Đánh giá

Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“GP Live Export” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

“GP Live Export” đã được dịch qua 4 ngôn ngữ. Cảm ơn những người tham gia dịch vì đóng góp của họ.

Dịch “GP Live Export” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.

Nhật ký thay đổi

0.1

 • initial release.

0.2

 • Fix is_plugin_active error.

0.3

 • Add instruction for seting up first project.
 • Add translation set support.

0.3.1

 • Export files with WordPress locale (wp_locale) props @pedromendonca