Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

GP Last Update

Mô tả

A plugin for GlotPress as a WordPress plugin that adds a column to the translation set list to display the last time they were updated.

Cài đặt

Install from the WordPress plugin directory.

Hỏi đáp

TBD

TBD

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“GP Last Update” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

= 1.0
* Release Date: March 18, 2016
* Documentation update and official release.

= 0.5
* Release Date: December 15, 2015
* Initial release.