Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

GP Import Translations from wordress.org

Mô tả

A plugin for GlotPress as a WordPress plugin that imports a language from wordpress.org’s translation site.

With a single click you can now import translations that reside on translate.wordpress.org in to your local GlotPress installation!

A new “Import from wordpress.org” section will be available in the footer of a translation set page and allow you to import either the development or stable branches from translate.wordpress.org.

For the import to work, your project slug in GlotPress must match the plugin slug on wordpress.org.

Cài đặt

Install from the WordPress plugin directory.

Hỏi đáp

TBD

TBD

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“GP Import Translations from wordress.org” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

= 0.5
* Release Date: April 4, 2016
* Initial release.