Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

GP hide menu options by role

Mô tả

Allows site administrators to hide menu options on the admin menu to users in other roles.
To prevent getting locked out of the admin panel, the plug-in doesn’t hide options for users under the Administrator role.
This plug-in will add a new menu option under the settings menu.

Cài đặt

  1. Upload the contents of the zip file to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“GP hide menu options by role” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp