Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

GP Additional Links

Mô tả

A plugin for GlotPress as a WordPress plugin that adds a link to the WordPress dashboard for admins in the GlotPress page as well as a link to the GlotPress page in the WordPress admin menu.

Cài đặt

Install from the WordPress plugin directory.

Hỏi đáp

TBD

TBD

Đánh giá

Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“GP Additional Links” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp