GP Additional Links

Mô tả

A plugin for GlotPress as a WordPress plugin that adds a link to the WordPress dashboard for admins in the GlotPress page as well as a link to the GlotPress page in the WordPress admin menu.

Cài đặt

Install from the WordPress plugin directory.

Hỏi đáp

TBD

TBD

Đánh giá

Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“GP Additional Links” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp