Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Google XML Sitemap Generator by Anton Dachauer

Mô tả

This Plugin generates automaticly an XML sitemap for search engines like Google, Bing and Yahoo. It helps the search engines to better index your blog.

Please report bugs to kontakt@antondachauer.de

Related Links:

License

The plugin is free for everyone. The license is the GPLv2 (http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html)

Cài đặt

  1. Install the plugin like you always install plugins, either by uploading it via FTP or by using the “Add Plugin” function of WordPress.
  2. Activate the plugin at the plugin administration page
  3. Open the Url of your Blog and add “/sitemap.xml” to the end (e. g. http://antondachauer.de/sitemap.xml)
  4. The plugin will automatically update your sitemap of you publish a post, so there is nothing more to do 🙂

Đánh giá

Đọc tất cả 4 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Google XML Sitemap Generator by Anton Dachauer” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp