Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Google Translator

Mô tả

Google translation on your sidebar. By adding this widget, the readers are easily to change your language to their languages by just selecting pull down menu. Base language selectable, multi language supported.

Ảnh màn hình

  • Main View
  • Option Panel

Cài đặt

Place file in your /wp-content/plugins/ directory
and activate through the administration panel, and then go to the widget panel and
drag it to where you would like to have it!

Hỏi đáp

Mom, I don’t understand!

Remember, this is ‘machine’ translation therefore only ‘proper’ language will be translated. (Maybe this is good time to start using good language? nooooot!)

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Google Translator” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp