Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Google SERP Checker WP Plugin

Mô tả

The wp serp plugin will check the serp position for your domain for a given keyword.

Cài đặt

  1. Upload the ‘google-serp-checking-plugin’ folder to the ‘/wp-content/plugins/’ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. Go to the ‘Settings’ menu and click on ‘Google SERP’ to see the plugin options.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Google SERP Checker WP Plugin” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp