google-remarketing

Mô tả

This plugin has been closed as of 12 Tháng Ba, 2020 and is not available for download. Lý do: Giấy phép/Xâm phạm thương hiệu.

Đánh giá

8 Tháng Tám, 2017
worked right away! I was using a different plugin and it was failing to implement my tag, which was very frustrating. This plugin worked great!
Đọc tất cả 6 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Google Remarketing” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp