Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Google Reader Subscription List

Mô tả

This plugin will display the feeds that you subscribe to in Google Reader on a wordpress page

Cài đặt

  1. Install and activate the Zend Framework plugin https://wordpress.org/extend/plugins/zend-framework/
  2. Upload google-reader-subscription-list.php to the /wp-content/plugins/ directory
  3. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  4. Fill out user credentials on the options page
  5. Create a blank page with a custom field “show-google-reader-sub-list” with the value true

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Google Reader Subscription List” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp