Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Google Plus Share and +1 Button

Mô tả

The simple and 100% working way of google +1 share button. It uses google external api to call.
Please visit http://www.allthemesnulled.com for demo.

Ảnh màn hình

  • /assets/screenshot-1.png

Cài đặt

It’s simple to install..

  1. Upload google-plus-share-and-plusone-button folder to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. You can setup the plugin from Google Plus Setting under the Settings menu.

Styling :
To modify buttons location etc., button is contained by a div with id googleplussharebutton

Hỏi đáp

No FAQ right now..

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Google Plus Share and +1 Button” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • First release of plugin.