Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Google News Links

Mô tả

Google News Links is a plugin that allows the user to specify a Google news feed (rss) and then loads them into WordPress as links. The links can be loaded by manually running the plugin or setting it up on a cron.

Cài đặt

  1. Download and unzip the file.
  2. Place the entire contents of the directory into your /wp-content/plugins/ directory
  3. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  4. Under Settings click, Google News Links
  5. Enter the link to the google rss feed
  6. Select you category and click update.

Hỏi đáp

For help please visit http://www.plumeriawebdesign.com

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Google News Links” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp