google-image-sitemap

Mô tả

This plugin has been closed as of 27 Tháng Bảy, 2023 and is not available for download. Lý do: Lỗi bảo mật.

Đánh giá

23 Tháng Sáu, 2017
Good job Dev. I hope this plugin still up to date WallPapaer HQ
Đọc tất cả 12 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Google XML Sitemap for Images” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp