Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Google+ for Page

Mô tả

 • Add Google+ Badge or Icon to your wordpress.
 • Display Badge in different languages
 • Very simple configuration.

Visit plugin site:
http://www.darkomitrovic.com/wp-plugin/google-plus-page/

Languages

 • Arabic
 • Bulgarian
 • Catalan
 • Chinese
 • Croatian
 • Czech
 • Danish
 • Dutch
 • English
 • Estonian
 • Filipino
 • Finnish
 • French
 • German
 • Greek
 • Hebrew
 • Hindi
 • Hungarian
 • Indonesian
 • Italian
 • Japanese
 • Korean
 • Latvian
 • Lithuanian
 • Malay
 • Norwegian
 • Persian
 • Polish
 • Portuguese
 • Romanian
 • Russian
 • Serbian
 • Swedish
 • Slovak
 • Slovenian
 • Spanish
 • Thai
 • Turkish
 • Ukrainian
 • Vietnamese

Ảnh màn hình

 • Google+ for Page - Widget

Cài đặt

 1. Unzip the file
 2. Upload it to /wp-content/plugins/ directory
 3. Activate it from the plugins section

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Google+ for Page” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.1

 • Change script for badges.
 • Added languages.

1.0

 • Release.