google-chart-shortcode

Mô tả

This plugin has been closed as of 15 Tháng Bảy, 2022 and is not available for download. Lý do: Giấy phép/Xâm phạm thương hiệu.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Google Chart shortcode” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp