Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Google Plus Badge Direct Connect

Mô tả

Google+ badge allows visitors to directly connect with and promote your brand on Google+ from your website. Now you can add a Google+ badge to help your visitors find and engage with you on Google+.

Visit Our Website:

Frequntly Asked Qustions

Visit

Ảnh màn hình

 • Wordpress Admin Setting – Select Different Badge Model
 • Wordpress Admin Setting – Select Language
 • Example 1
 • Example 2

Cài đặt

 • Download “google_plus_badge_direct_connect.zip” to your computer.
 • Login as administrator
 • Click on Plugins –> Add New
 • On “Install Plugins” page, clik on “Upload”
 • Browse and select “google_plus_badge_direct_connect.zip” and click on “Install Now”
 • You can activate it now
 • Finally, add the widget to your sidebar through the ‘Appearance > Widgets’ menu
 • Go to your widget and adjust the settings

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Google Plus Badge Direct Connect” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

v1.0 11.19.2011

initial release

v1.1 11.21.2011

small patch