Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Google Authorship

Mô tả

Special Version for Google Authorship. All in on

Google Authorship.

 • Google Authorship Badge
 • Google Authorship Icon
 • Authorship Link

Note: the Head shot display on Google seach has been deprecated

Khả dụng

 • Shortcode
 • Widget

Google Authorship

Documentation of Google Authorship By Mervin Praison
More Information : SEO Manager UK

Version history

Version 1.0

 • Initial release version.

Documentation of Google Authorship By Mervin Praison

Ảnh màn hình

 • Google Authorship Badge, Google Authorship Icon and link
 • Profile Page Setup

Cài đặt

Bước 1

 1. Download the zip file
 2. Extract the contents
 3. Upload the folder google-plus-author to your WP plugin folder /wp-content/plugins/ directory
 4. Go to Plugins > Plugins, and activate the plugin

Bước 2

 • Go to Wodpress Admin Panel > Users > Your Profile, and Fill up Your Google Profile URL and Your Name

Bước 3

 • Use this shortcode ‘[google_authorship_badge]’ for Google Authorship Badge
 • Use this shortcode ‘[google_authorship_icon]’ for Google Authorship Icon
 • Use this shortcode ‘[google_authorship]’ for Google Authorship Link

Note: If you have Author Page, add this Shortcode their also.

Documentation of Google Authorship By Mervin Praison

Step 4

 • Get a link back from your Google Plus Profile
 1. Sign in your Google profile.
 2. Click Edit profile.
 3. Click the Contributor To section on the right, and then click Add custom link. Get a link from their. ( For the first time, add a link from description area, other profiles, contributor to, and from recommended link.
 4. Click Save.

Hỏi đáp

What is its Shortcode?
 • Use this shortcode ‘[google_authorship_badge]’ for Google Authorship Badge
 • Use this shortcode ‘[google_authorship_icon]’ for Google Authorship Icon
 • Use this shortcode ‘[google_authorship]’ for Google Authorship Link

Đánh giá

Đọc tất cả 2 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Google Authorship” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

Version 1.0

 • First release.= 1.0 =

 • The Google Authorship Badge and Google Authorship Icon Implementation

 • Shortcode Created
 • Widget Created

Documentation of Google Authorship By Mervin Praison