Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

goo.gl URL Shortener for WordPress

Mô tả

wp-goo.gl allows you to publish links in your posts or comments using goo.gl short URL service. With [goo.gl=”name”]link[/goo.gl] or [goo.gl]link[/goo.gl] in your posts. In comments, you donot have to write such special codes. wp-goo.gl will change the links automatically. The cURL functions must be available on your server. WARNING: This plug-in will permanently change your input link!

Cài đặt

  1. Upload googl-url-shortener-for-wordpress to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. Use [goo.gl=”name”]link[/goo.gl] or [goo.gl]link[/goo.gl] in your posts.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“goo.gl URL Shortener for WordPress” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp