Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

GoChat247 – Live Chat Outsourcing

Mô tả

GoChat247 is a fully managed live chat solution for your business needs. GoChat247 provides live chat support on websites through experienced chat agents and industry’s best live chat software. This plugin will assist you in installing live chat on your WordPress website without any hassle.

Plugin is free to use but live chat solution will be enabled on website after you subscribe to our services. For subscription, please visit our website https://gochat247.com/

Cài đặt

  1. Upload plugin to the /wp-content/plugins/ directory or install plugin from wordpress directory.
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

Hỏi đáp

Installation Instructions
  1. Upload plugin to the /wp-content/plugins/ directory or install plugin from wordpress directory.
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

Đánh giá

Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“GoChat247 – Live Chat Outsourcing” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • Initial release