Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Go Top

Mô tả

Go top is a page scroll to top plugin for your awesome website. It has a nice an smooth scrolling effect with
background music.

Major Features:
1. Simple install process.
2. Font-awesome icon support.
3. Plugin Option Panel.

Plugin Demo: http://www.codycave.com/Plugins/go-top/

Credits:
* Elevator jQuery Plugin (http://tholman.com/elevator.js/)

Cài đặt

This section describes how to install the plugin and get it working.

e.g.

  1. Upload Go Top folder to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. Tada ! It will work out box the box. so enjoy !.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Go Top” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • Initial Release.