Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

go Social

Mô tả

go social plugin displays the social media sharing / bookmarking icons for your blog posts . It has buttons for Facebook , Digg, Google Buzz, Twitter & more to be added soon, It also displays number of likes and shares for twitter and facebook in a very neat and clean compact web 2.0 way .

Cài đặt

Installation steps of the plugins as below
1. Download the latest version of go Social from WordPress.org itself, https://wordpress.org/extend/plugins/go-social/ OR the plugin homepage url at : http://wizcrew.com/blog/go-social-wordpress-plugin/20/
2. Extract the go-social.zip file
3. Upload go-social folder to the /wp-content/plugins/ directory
4. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
5. Customize plugin settings under Settings -> Go Social

Hỏi đáp

no questions

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“go Social” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

this is the very first version of the go social