Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

GNA Page List

Mô tả

[pagelist] shortcodes with any post, page and even text widget.

NEED HELP?

FAQs | Tech Support

Languages Available

 • Tiếng Anh

Cài đặt

 1. install and activate the plugin on the Plugins page
 2. add shortcodes to pages: [pagelist]

Hỏi đáp

What to do if you need to change the plugin’s code?

When you changed the plugin’s code you should also change the plugin’s version to ‘100’ (for example) to avoid updates, which could override and delete your code.

Đánh giá

Đọc tất cả 2 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“GNA Page List” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.1

 • Compatible with 4.6

1.0.0

 • Bug fix

0.9.9

 • Add load_plugin_textdomain

0.9.8

 • Bug fix

0.9.7

 • Bug fix

0.9.6

 • Bug fix

0.9.5

 • Bug fix

0.9.4

 • Bug fix

0.9.3

 • Bug fix

0.9.2

 • Changed Author name
 • Added Developer profile

0.9.1

 • initial release