Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

GNA Currency Converter

Mô tả

Calculate live or defined currency and foreign exchange rates with this free currency converter. You can convert currencies and precious metals with this currency calculator.

NEED HELP?

FAQs | Tech Support

Languages Available

  • English

Cài đặt

  1. install and activate the plugin on the Plugins page

Hỏi đáp

What to do if you need to change the plugin’s code?

When you changed the plugin’s code you should also change the plugin’s version to ‘100’ (for example) to avoid updates, which could override and delete your code.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“GNA Currency Converter” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

0.9.8

  • Compatible with 4.6

0.9.7

  • Bug Fix

0.9.6

  • Bug Fix

0.9.5

  • Bug Fix

0.9.4

  • Add horizontal mode.

0.9.3

  • Add Exclude converter.

0.9.2

  • Add FontAwesome Icons

0.9.1

  • Initial release