Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

GNA Crawling Errors

Mô tả

Easy to check crawling errors of website and export the information to CSV type file

NEED HELP?

FAQs | Tech Support

Languages Available

  • English

Cài đặt

  1. install and activate the plugin on the Plugins page

Hỏi đáp

What to do if you need to change the plugin’s code?

When you changed the plugin’s code you should also change the plugin’s version to ‘100’ (for example) to avoid updates, which could override and delete your code.

Đánh giá

Không có đánh giá nào cho plugin này.

Người đóng góp & Lập trình viên

“GNA Crawling Errors” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

0.9.3

  • Compatible with 4.6

0.9.2

  • Add libraries

0.9.1

  • Initial release