Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Gearment Import Flatsome

Mô tả

 • Insert product by file import csv.

 • Beautiful Color, Image and Buttons Variation Swatches For WooCommerce Product Attributes.

 • Customize thank you page.

 • Setting Estimate days ship.

 • Delete product.

Cài đặt

 1. Install automatically or by uploading the ZIP file.
 2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Gearment Import Flatsome” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

2.1.0

 • New feature: Import Mug with 2 face(front and behind).

2.0.11

 • Bug fixes: Can’t change product’s image when click change color

2.0.10

 • Bug fixes: Can’t upload file

2.0.9

 • Bug fixes.

2.0.8

 • Bug fixes.

2.0.7

 • Bug fixes.

2.0.1

 • Bug fixes.

2.0.0

 • New feature: delete product.

1.0.2

 • Bug fixes.

1.0.1

 • Bug fixes.

1.0.0

 • It’s the first and only version so far.